info@h2i.be

Ontdek snel onze lekkerste pannen!

Search
Close this search box.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op de website en op alle overeenkomsten tussen Foodmarket h2i – De lekkerste pan en de klant.
 • 1.2 Ondernemingsgegevens: Foodmarket h2i – De lekkerste pan Hopmarkt 5 9300 AALST BTW 0564.920.377

ARTIKEL 2. PRIJZEN

 • 2.1 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
 • 2.2 Foodmarket h2i – De lekkerste pan houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
 • 2.3 Foodmarket h2i – De lekkerste pan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

ARTIKEL 3. BETALING

 • 3.1 De klant kan kiezen uit de verschillende online betalingsmogelijkheden of cash betalingen.
 • 3.2 Bestelling wordt pas geaccepteerd na ontvangst van uw betaling.

ARTIKEL 4. LEVERING EN/OF AFHALING

 • 4.1 Leveringen gebeuren uitsluitend op de opgegeven dorpen/straten.
 • 4.2 Na het definitief maken van de bestelling zal Foodmarket h2i – De lekkerste pan de bestelling zo spoedig mogelijk leveren of klaar zetten om op te halen. Indien anders gewenst door de klant, zal hier rekening mee gehouden worden.

ARTIKEL 5. AFBEELDINGEN EN FOTO’S

 • 5.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de Aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie. De foto’s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend.

ARTIKEL 6. WACHTWOORD EN ACCOUNT

 • 6.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.
 • 6.2 Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

ARTIKEL 7. COOKIES

 • 7.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de klant en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

ARTIKEL 8. HERROEPINGSRECHT

 • 8.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de klant op “Bevestig” of “Bevestig en Betaal” heeft geklikt. Foodmarket h2i – De lekkerste pan beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die (het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit).

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

ARTIKEL 10. ANNULATIE

 • 10.1 Bij annulatie is Foodmarket h2i – De lekkerste pan ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen.  Bij annulatie 72 uur voor levering/afhaling: 25% wordt in rekening gebracht. Bij annulatie 24 uur voor levering/afhaling: 50% wordt in rekening gebracht. Bij annulatie 1uur voor levering/afhaling: 100% wordt in rekening gebracht.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

 • 11.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Foodmarket h2i – De lekkerste pan waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan Foodmarket h2i – De lekkerste pan toegeleverde producten anderzijds.

ARTIKEL 12. KLACHTEN

 • 12.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij: Foodmarket h2i – De lekkerste pan Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

 • 13.1 Op overeenkomsten tussen Foodmarket h2i – De lekkerste pan en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

Feestdagen 2022

WE HEBBEN ONZE BESTELLIMIET BEREIKT!
We kunnen helaas geen nieuwe bestellingen meer aanvaarden voor Kerst of Nieuwjaar. 
Het eerstvolgende moment om af te halen is 4 januari 2023.

Openingsuren:

24/12 & 31/12: 10u tot 16u (alle H2i winkels)
25/12 & 1/1: 10u tot 12u (enkel H2i Ternat & Ninove)

Extra afhaalpunt mogelijk op 24/12, 25/12, 31/12 en 1/1:
Drie Sleutelsstraat 63, 9300 Aalst
24/12 & 31/12: 10u tot 14u
25/12 en. 1/1: 10u tot 12u